Our Services

Our Services

GIBC offers the most suitable and comprehensive solutions for your business.

Highlighted Projects

Domestic sugar corporation<br /> Client in <br />Livestock Feed Industry Multinational corporation in <br />Food & Beverage industry Domestic client in <br /> Food & Beverage industry

News & Events

Nông nghiệp 4.0 cần hợp tác xã công nghệ cao
Nông nghiệp 4.0 cần hợp tác xã công nghệ cao

“Để làm nông nghiệp 4.0, Hợp tác xã (HTX) cần phát triển lên một tầm mới, đó là HTX công nghệ cao - tập trung sản xuất hàng hóa nông nghiệp có giá trị - với sự dẫn lối của doanh nghiệp” - bà Thái Hương, TGĐ Ngân hàng Bắc… View more →

CEO Việt vì sự phồn thịnh của đất nước
CEO Việt vì sự phồn thịnh của đất nước

Đây là sự kiện thường niên hướng đến tầm quốc gia dành cho giới CEO Việt Nam, được Hội Doanh nhân Trẻ TP Hồ Chí Minh, CLB Doanh nghiệp dẫn đầu, CLB Doanh nhân 2030, Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam Chất lượng cao cùng tổ chức.

View more →

Expert's Article Updates

From the analysis and evaluation of GIBC's senior consultants, the investors and strategic planners will have a comprehensive market view.

View more →