Our Services

Our Services

GIBC offers the most suitable and comprehensive solutions for your business.

Highlighted Projects

Domestic sugar corporation<br /> Client in <br />Livestock Feed Industry Multinational corporation in <br />Food & Beverage industry Domestic client in <br /> Food & Beverage industry

News & Events

Expert's Article Updates

From the analysis and evaluation of GIBC's senior consultants, the investors and strategic planners will have a comprehensive market view.

View more →
  • Việt Nam phải làm gì để trở thànhchợ đầu mối nguyên liệu và gỗ nội thất ?

    Nếu thành công trong việc xây dựng Việt Nam thành một trung tâm đồ gỗ nội thất thế giới, ngành chế biến gỗ sẽ có nền tảng phát triển mạnh mẽ và bền vững trong tương lai. Từ đó, tự tin dự phần vào con số 450 tỷ USD giá…

  • Để hiểu rõ hơn về “hai mặt” của đồng tiền FDI Được xuất bản tháng 6/2018, ngay từ khi vừa ra mắt, cuốn sách FDI: Đồng tiền "hai mặt" đã có một sức hấp dẫn rất lớn đối với dư luận, độc giả, nhất là những người quan tâm, hoạt động trong lĩnh vực kinh tế có vốn đầu tư nước…
  • "Một Chặng Đường Mới" "Khi chúng ta yếu chúng ta kêu gọi đầu tư nước ngoài, và bây giờ, dù chưa mạnh, nhưng đã hội nhập đầy đủ vào nền kinh tế thế giới, thì chúng ta cần kêu gọi FDI hơn, vì giờ đây, các giá trị sẽ thực hơn khi chúng ta…