Đội ngũ chuyên gia tư vấn

Năng lực và đội ngũ

Bùi Thanh Tráng

Bùi Thanh Tráng

Hội Đồng Thành Viên

  • Tiến sĩ kinh tế, Đại Học Kinh Tế TP.HCM
  • Trưởng khoa, Khoa Kinh doanh Quốc tế – Marketing, ĐH Kinh tế TP.HCM
  • Trưởng Bộ môn Thương mại, Khoa Thương mại – Du lịch – Marketing, ĐH Kinh tế TP.HCM
  • Nguyên Tổng Giám đốc Marviews
  • Nguyên Tổng Giám đốc Vietnam Water World.