Đội ngũ chuyên gia tư vấn

Năng lực và đội ngũ

Phạm Ngọc Quỳnh Như

Phạm Ngọc Quỳnh Như

Phó Chủ Tịch

  • Luật sư, thành viên của Liên đoàn Luật sư Singapore
  • Cử nhân Luật, Đại học Quốc gia Singapore (NUS)
  • Nguyên Luật sư tại công ty DC Law, HCMC và Rajah &Tann Vietnam LLC.