Đội ngũ chuyên gia tư vấn

Năng lực và đội ngũ

Phan Hữu Đức

Phan Hữu Đức

Chuyên Gia Tư Vấn Pháp Lý

  • Cử nhân Kinh Tế, Đại học Kinh Tế TPHCM
  • Nguyên chuyên viên Phòng Dự án Đầu Tư Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Công nghệ Đại Hà
  • Chuyên viên dự án Đầu tư công ty FISC trực thuộc Bộ Thương Mại.