Đội ngũ chuyên gia tư vấn

Năng lực và đội ngũ

Lê Nguyễn Hải Đăng

Lê Nguyễn Hải Đăng

Chuyên Viên Tư Vấn Nhân Sự

 

  • Cử nhân Quản Trị Kinh Doanh – chuyên ngành HR & Entrepreneurship, Đại học George Mason, Hoa Kỳ
  • Nguyên chuyên viên quản lý nhân sự tại bộ phận sinh viên học sinh đại học George Mason, Hoa Kỳ