Đội ngũ chuyên gia tư vấn

Năng lực và đội ngũ

Michael Modler

Michael Modler

Quản Lý Phát Triển Kinh Doanh

  • Thạc sĩ Chính trị và Kinh tế Trung Quốc và Đông Nam Á, Thương mại Quốc tế tại Châu Á, Đại học George Washington, Hoa Kỳ.
  • Cử nhân Quan hệ Quốc tế, Đại học San Francisco.
  • Nguyên chuyên viên tư vấn, công ty Mitsubishi Intl' Corp., Washington D.C, Hoa Kỳ.
  • Nguyên chuyên viên tư vấn, Bộ phận Giao dịch Ngoại hối của Chính phủ Thành phố Thượng Hải, Trung Quốc.
  • Chuyên gia phân tích kinh tế vĩ mô và nghiên cứu thị trường ngành bất động sản, du lịch & FMCG.