Đội ngũ chuyên gia tư vấn

Năng lực và đội ngũ

Nguyễn Bảo Nguyên

Nguyễn Bảo Nguyên

Giám Đốc Tư Vấn

  • MBA, California State University, Hoa Kỳ
  • Kinh nghiệm quản lý dự án tư vấn trong các ngành Bất động sản, Du lịch, FMCG, Nông nghiệp…
  • Thành viên dự án Khảo sát thị trường cho công ty Reef Sandal, Hoa Kỳ
  • Thành viên nhóm tư vấn chiến lược kinh doanh cho công ty LightWorks Optics, Hoa Kỳ.