Đội ngũ chuyên gia tư vấn

Năng lực và đội ngũ

Vir Chaudhrey

Vir Chaudhrey

Chuyên gia tư vấn cấp cao

Giám Đốc Cấp Cao khối Sản Xuất & Kỹ Thuật, công ty Pepsico khu vực Đông Nam Á.

Nguyên Phó Tổng Giám Đốc Cấp Cao điều hành chuỗi cung ứng, công ty Pepsico khu vực Đông Dương.

Nguyên Phó Tổng Giám Đốc Cấp Cao điều hành chuỗi cung ứng, công ty Pepsico Ấn Độ.

Nguyên Giám Đốc Điều Hành, Voltas Ltd., Tata Group.