Đội ngũ chuyên gia tư vấn

Năng lực và đội ngũ

Phan Hữu Thắng

Phan Hữu Thắng

Giám Đốc Tư Vấn Cấp Cao

  • Tiến sĩ Kinh tế;
  • Nguyên Cục Trưởng Cục Đầu Tư Nước ngoài, thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
  • Phó Chủ tịch Quỹ khuyến học Việt Nam (do Thủ Tướng Chính Phủ thành lập);
  • Phó Chủ Tịch Hiệp Hội Doanh Nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (nhiệm kì IV 10/2014 - 10/2018)