Các đối tác chiến lược

Liên minh GIBC

Partner name
Đại Học Kinh Tế Tp.HCM

Đối tác giáo dục - Chương trình Quản Trị Kinh Doanh Hội Nhập (IBA)

Partner name
Bizlive

Đối tác truyền thông

Partner name
Takashimaya

Đối tác chiến lược trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng tiêu dùng cao cấp từ Nhật Bản.

Partner name
Grant Thornton Vietnam

Đối tác tư vấn về Kiểm toán doanh nghiệp và Thuế