Tìm kiếm giải pháp doanh nghiệp

cấu trúc doanh nghiệpĐể có thể cùng đối tác thực hiện việc hoạch định chiến lược kinh doanh và quản lý một cách tốt nhất, tất cả các dự án do GIBC thực hiện đều được bắt đầu với việc khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng và các vấn đề then chốt khác của doanh nghiệp. Dựa trên nền tảng đó, phối hợp với việc đặt doanh nghiệp/ lãnh vực hoạt động/ ngành kinh doanh vào bức tranh tổng quan của nền kinh tế Việt Nam và khu vực để từng bước xác định năng lực cốt lõi, phát huy điểm mạnh, hạn chế điểm yếu và tận dụng cơ hội vượt qua thách thức nhằm phát triển bền vững.

Các dịch vụ của GIBC liên quan đến tư vấn quản trị gồm có:


CÁC GIAI ĐOẠN
Tư Vấn Chiến Lược Phát Triển Kinh Doanh

GIAI ĐOẠN 1

Đánh giá hoạt động doanh nghiệp trong bối cảnh ngành

 • Phân tích các yếu tố tác động đến ngành kinh doanh
 • Phân tích tố độ phát triển ngành trong 3 năm qua
 • Nhu cầu thị trường & thị trường tiềm năng
 • Định hướng chiến lược phát triển ngành trong 5 năm
 • Phân tích xem xét danh mục đầu tư ngành dựa trên các nhân tố bên ngoài như tính ổn định môi trường và dự báo mức độ tăng trưởng nhằm lựa chọn phương án đầu tư thích hợp.
 • Phân tích SWOT ngành kinh doanh

 

GIAI ĐOẠN 2

Đánh giá hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

 • Phân tích cơ cấu sản phẩm dịch vụ
 • Phân tích thị trường và khách hàng
 • Đánh giá hoạt động marketing & bán hàng
 • Chính sách phát triển khách hàng, thị trường, sản phẩm/dịch vụ mới
 • Phân tích năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp
 • Phân tích SWOT hoạt động kinh doanh

 

GIAI ĐOẠN 3

Đánh giá tình hình tài chính

 • Thu thập dữ liệu & thông tin tài chính của doanh nghiệp

Thực hiện phân tích tình hình tài chính với mức độ chi tiết tùy thuộc vào từng lĩnh vực hoạt động và thông tin được cung cấp.

Tiếp thị, kinh doanh và truyền thông luôn là 3 mũi nhọn trên thương trường. Tùy theo từng yêu cầu và quy mô của dự án, GIBC cung ứng loại hình dịch vụ tư vấn có khả năng tùy biến cao với các loại hình doanh nghiệp khác nhau.

Dịch vụ tư vấn chiến lược Marketing & Truyền thông của GIBC gồm có:

 • Xây dựng, tuyển dụng, giám sát và điều hành các hoạt động của bộ phận tiếp thị - kinh doanh
 • Thực hiện công tác huấn luyện, đào tạo cho đội ngũ tiếp thị và kinh doanh
 • Xây dựng quy trình tiếp thị và kinh doanh, các chỉ tiêu, báo cáo và quan hệ khách hàng.
 • Hỗ trợ thực hiện các chương trình tiếp thị & kinh doanh
 • Kết nối nguồn lực để tối ưu hiệu quả công việc tiếp thị và kinh doanh
 • Phân tích các vấn đề của thương hiệu tập đoàn, xác định các vấn đề then chốt và định hướng hành động cho kế hoạch truyền thông đối ngoại:
  • Định hướng phát triển thương hiệu tập đoàn
  • Phát triển định vị sự khác biệt
  • Phát triển định vị thương hiệu cá nhân người lãnh đạo
  • Truyền thông hỗ trợ việc phát triển kinh doanh
  • Đẩy mạnh truyền thông quốc tế

CÁC GIAI ĐOẠN
Tư Vấn Chiến Lược Nhân Sự

 

 

Nhằm giúp doanh nghiệp phát triển bền vững và hội nhập nhanh chóng môi trường kinh doanh toàn cầu, GIBC cung ứng dịch vụ tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp & hoạt động kinh doanh.

Trong ngắn và dài hạn đây sẽ là hoạt động giúp các doanh nghiệp định hình lại tổ chức, tổng hợp và phát huy năng lực cốt lõi cho việc hoàn thành các mục tiêu phát triển.

Cấu trúc tổ chức, nguồn vốn con người, văn hóa và những giá trị cốt lõi của doanh nghiệp là những yếu tố mà chúng tôi đặc biệt quan tâm. Bên cạnh đó, các công cụ, quy trình và mô hình tổ chức cũng là những giải pháp được cung ứng để mỗi thành viên nắm rõ về lộ trình phát triển của mình, của bộ phận & doanh nghiệp và được khuyến khích phát huy tối đa năng lực cá nhân.

Theo quy trình của GIBC, gói tư vấn này cũng bắt đầu bằng việc khảo sát, phân tích và đánh giá cấu trúc tổ chức & nguồn nhân lực qua các phương diện:

 • Môi trường hoạt động doanh nghiệp – nội & ngoại vi
 • Môi trường quản lý doanh nghiệp – nội & ngoại vi
 • Các chứng năng quản trị chính, các mối tương quan
 • Chức năng quản trị nhân sự
 • Các công cụ quản trị nhân sự hiện hữu
 • Quy chế hoạt động, quy định của cơ cấu tổ chức quản lý hiện hành
 • Cơ chế kiểm soát hiện hành
 • Ưu khuyết điểm của cơ cấu tổ chức hiện hành.

 

GIAI ĐOẠN 1:

Tái cấu trúc ngắn hạn:

Dựa vào hiện trạng của cấu trúc tổ chức, thực tế hoạt động kinh doanh hiện nay, chúng tôi sẽ đề xuất một cấu trúc phù hợp với thực trạng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.

GIAI ĐOẠN 2:

Tái cấu trúc dài hạn:

Sau khi xem xét lại kế hoạch kinh doanh và thống nhất được một chiến lược trong ngắn & dài hạn, GIBC sẽ đề xuất một cấu trúc tổ chức thích hợp với định hướng phát triển của doanh nghiệp.

Các hạng mục cần thực hiện liên quan đến tái cấu trúc tổ chức gồm có:

 • Đề xuất nguyên lý tổ chức và mô hình tổ chức mới.
 • Xác lập quy trình, giải pháp để thực hiện phương án tái cấu trúc tổ chức
 • Hỗ trợ các công cụ quản trị nhân sự có liên quan nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi
 • Hỗ trợ xây dựng và hoàn thiện bộ tiêu chuẩn đánh giá nhân viên và hệ thống lương thưởng

 

Rủi ro là những phiền toái hay thậm chí là một tai họa đối với tổ chức, doanh nghiệp hay cá nhân những người điều hành tổ chức mà không phải lúc nào chúng ta cũng có đủ thời gian, công cụ và kỹ năng để có thể nhận biết và phòng ngừa nó ngay từ đây. Quản trị rủi ro không tốt sẽ dẫn đến khủng hoảng và thiệt hại khó đo lường từ cơ sở vật chất, nguồn lực đến uy tín, thương hiệu hoặc tác động tiêu cực đến khả năng tái hoạt động của doanh nghiệp.

Rủi ro có thể đến từ nhiều vấn đề khác nhau:

 • Sự thay đổi của môi trường xung quanh, bao gồm yếu tố chính sách vĩ mô của nhà nước, các chuyển động của thị trường, môi trường công nghệ hoặc thay đổi thói quen tiêu dùng.
 • Sự bất cẩn trong quản lý tài chính, vận hành hệ thống, luật pháp và quy trình sản xuất tạo ra lỗ hổng.
 • Sự tấn công của truyền thông.
 • Sự biến động về nhân sự ở các cấp quản lý.

Do đó, GIBC cần xác định được các nguyên nhân dẫn đến rủi ro, khủng hoảng để xây dựng được định hướng chiến lược để xử lý, bao gồm:

 • Đóng khung các nguy cơ tiềm ẩn của tổ chức.
 • Xác định ưu tiên những vấn đề cần giải quyết.
 • Xác định những nhân tố có liên quan.
 • Thành lập đội ngũ đề xử lý.
 • Nguyên tắc 3C (Cash – Control – Communications: Tiền mặt – Kiểm soát – Truyền thông).
 • Tìm giải pháp hồi phục

Song song đó, tùy vào từng trường hợp cụ thể, quản trị tạm quyền cũng là mô hình giải pháp mà chúng tôi có thể cung cấp cho các doanh nghiệp để giải quyết những khó khăn tức thời.TÌM KIẾM GIẢI PHÁP TƯ VẤN TỐT NHẤT CHO DOANH NGHIỆP

Liên hệ chúng tôi