Tìm kiếm giải pháp doanh nghiệp

cấu trúc doanh nghiệpTừ Công Ty Gia Đình Đến Tập Đoàn Kinh Tế Toàn Cầu
 

TỪ CÔNG TY GIA ĐÌNH ĐẾN TẬP ĐOÀN KINH TẾ TOÀN CẦU

FAMILY WEALTH & FAMILY BUSINESS MANAGEMENT

BUSINESSSCHOOL, NATIONAL UNIVERSITY OF SINGAPORE (NUS)

SINGAPORE, 19.06.2012 - 23.06.2012

 

THÔNG TIN CHUNG:

 • Chương trình lần đầu tiên được phối hợp tổ chức bởi Công ty Tư vấn Kinh doanh Hội nhập Toàn cầu (GIBC) kết hợp với Trường Kinh Doanh Đại Học Quốc Gia Singapore (NUS)
 • Thời gian: 19.06 – 23.06.2012 (bao gồm thời gian di chuyển).
 • Kinh phí: 76.000.000 VND / học viên. (Chi phí này không bao gồm VAT, vé máy bay và khách sạn trong thời gian tham gia khóa học).
 • Địa điểm: Singapore
 • Ngôn ngữ: Anh - Việt (phiên dịch song song).

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH:

·         Giới thiệu và trang bị kiến thức cho học viên về:

o    Những đặc điểm, cơ hội và thách thức của mô hình doanh nghiệp gia đình.

o    Khung chiến lược nhằm mục tiêu xây dựng một thương hiệu thịnh vượng và lâu bền, mang tính chất kế thừa qua các thế hệ.

·         Giới thiệu và phân tích những thương hiệu gia đình thành công trong khu vực.

·         Tạo cơ hội tương tác, trao đổi và quảng bá giữa các doanh nghiệp.


ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

 • Những thành viên cấp cao trong gia đình có trách nhiệm lãnh đạo và điều hành các doanh nghiệp gia đình.
 • Thành viên HĐQT của các công ty gia đình.
 • Doanh nhân sáng lập, người kế thừa hoặc CEO.
 • Những thành viên trong gia đình cùng làm việc tại công ty.
 • Các thế hệ tiếp nối trong gia đình.
 • Thành viên HĐQT, CEO và các lãnh đạo cấp cao không phải là người thân trong gia đình.

Khuyến khích ít nhất là 2 thành viên của doanh nghiệp gia đình tham gia chương trình, để có cơ hội cùng nhau học hỏi và thực hiện các thay đổi một cách hiệu quả hơn.


NỘI DUNG KHÓA HỌC:

 • Đặc trưng của doanh nghiệp gia đình: tính phổ biến, sự thành công, và những điểm ưu việt.
 • Thấu hiểu và giải quyết những mặt hạn chế của mô hình doanh nghiệp gia đình.
 • Sự chuyển giao: Những chiến lược tốt nhất cho gia đình và cho doanh nghiệp.
 • Phát triển doanh nghiệp gia đình ở Á Đông: Đa dạng hoá và quốc tế hoá.
 • Quản trị doanh nghiệp gia đình: điều hành việc kinh doanh và quan hệ gia đình qua những chu kỳ thay đổi.
 • Thiết kế cơ cấu sở hữu để bảo toàn tài sản và quyền kiểm soát qua các thế hệ.
 • Thảo luận dựa trên nghiên cứu tình huống và những trải nghiệm thực tế.

Các hoạt động khác:

 • Ăn tối & Giao lưu với các doanh nghiệp gia đình thành viên của Singapore Business Federation.
 • Tham quan ngành công nghệ giải trí tại Singapore do Marina Bay Sands tổ chức và hướng dẫn.TÌM KIẾM GIẢI PHÁP TƯ VẤN TỐT NHẤT CHO DOANH NGHIỆP

Liên hệ chúng tôi