Tìm kiếm giải pháp doanh nghiệp

cấu trúc doanh nghiệpBênh cạnh lĩnh vực tư vấn, GIBC còn cung cấp dịch vụ nghiệp vụ doanh nghiệp nhằm giúp Quý khách hàng và Đối tác đạt được mục tiêu quản lý ngân quỹ hiệu quả. Dịch vụ thuê ngoài của GIBC là giải pháp toàn diện cho các hoạt động liên quan đến quản lý ngân khố, chuyển đổi tổ chức thông qua quản lý tài chính và quản trị rủi ro.

GIBC đã thiết lập vị trí vững chắc của mình­­ trong vai trò là một nhà tư vấn và cung ứng dịch vụ tài chính chuyên nghiệp xuyên suốt các ngành công nghiệp xoay quanh các lĩnh vực như sau:


GIBC tin rằng bất kỳ doanh nghiệp dù quy mô nào, cũng cần mô hình quy chuẩn nhằm quản lý rủi ro và hỗ trợ xây dựng quyết định chiến lược. Do đó chúng tôi nhận thấy sự cần thiết của một phương pháo tiếp cận toàn diện về quản trị rủi ro phát sinh từ thị trường tài chính, ảnh hưởng của chúng đến phát triển kinh doanh và những phương án để giảm thiểu rủi ro.

 • GIBC cung cấp dịch vụ độc lập và làm việc sát sao với quý doanh nghiệp để theo đuổi các mục tiêu quản lý rủi ro.
 • Chúng tôi hỗ trợ tìm kiếm mức giá hợp lý của thị trường ngoại tệ, tỷ suất và các dịch vụ ngân hàng tốt nhất.
 • Chúng tôi đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc thực thi chiến lược quản trị rủi ro đã thống nhất, và đồng thời cũng cung cấp thông tin cập nhật tình hình thị trường & những chuẩn so sánh theo ngành định kỳ.

Quản lý tối ưu các khoản vay và nguồn vốn thặng dư là chức năng quan trọng trong quản lý ngân khố; do đó dịch vụ quản trị tài chính của GIBC hướng đến việc hiệu quả hóa các khoản vay và danh mục đầu tư nhằm phù hợp các yêu cầu thanh khoản và chính sách ngân quỹ của quý doanh nghiệp.

Dự báo dòng tiền mặt

Chúng tôi hỗ trợ liên tục theo dõi diễn biến dòng tiền (so sánh giữa thực tế và kế hoạch) để xác định những khoảng thời gian chênh lệch và phân tích tác động đến từ quá trình dự báo chưa chuẩn xác.

Chính sách đầu tư

Chúng tôi tư vấn xây dựng chính sách đầu tư, bao gồm cả việc xét duyệt đối tác tài chính tiềm năng cũng như thiết lập danh mục đầu tư, mức độ đầu tư và thời hạn thích hợp theo từng dự án.

Chính sách huy động vốn

Chúng tôi tư vấn phát triển chính sách huy động vốn nhằm đảm bảo thiết lập thủ tục vay vốn đầy đủ - minh bạch và đảm bảo tính cân bằng giữa nợ ngắn hạn và dài hạn. Chúng tôi cũng hỗ trợ quý doanh nghiệp xây dựng mối quan hệ lâu bền với các tổ chức tín dụng và các thỏa thuận tài chính liên quan đến ngân hàng. 

GIBC tin rằng những quyết định kinh doanh hiệu quả nhất chỉ có thể được thực hiện dựa trên việc phân tích và đánh giá sức khỏe tài chính nhanh chóng – kịp thời thay vì chờ đến những số liệu tổng hợp cuối tháng. Chúng tôi thấu hiểu được tầm quan trọng của những quyết định mang tính thời điểm nên cung cấp dịch vụ tiện ích cho quý doanh nghiệp nhằm tùy chỉnh các báo cáo tài chính theo từng thời điểm và mục đích sử dụng cụ thể để cung cấp nhiều góc nhìn khác nhau cho nhà quản trị; các hình thức báo cáo chúng tôi thiết lập bao gồm:

 • Báo cáo tài chính theo dự án độc lập
 • Báo cáo bất chợt theo thời điểm hoặc tùy chỉnh theo mục đích sử dụng (Ad-hoc)
 • Báo cáo theo tháng/ theo năm và Báo cáo chiến lược tài chính

GIBC chủ động thực thi các thỏa thuận cụ thể dựa trên chính sách quản lý ngân quỹ của từng tổ chức và cân bằng quyền lợi giữa quý doanh nghiệp và các đối tác ngân hàng, quỹ tín dụng, chủ trương đầu tư và cơ sở vay. Chúng tôi hành động dựa trên lợi ích khách hàng – tìm kiếm tỷ giá cạnh tranh đi đôi với yêu cầu về thanh khoản và điều kiện thực tế của thị trường, với mục tiêu gắn kết được với chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp và duy trì các mối quan hệ hiện tại giữa doanh nghiệp và ngân hàng.

Các thỏa thuận GIBC thực thi bao gồm

 • Ngoại hối
 • Quản lý khoản vay và ngân quỹ đầu tư
 • Cung cấp thông tin thị trường tài chính
 • Cải thiện lợi tức từ các khoản đầu tư tiền mặt
 • Tối ưu hóa cấu trúc các khoản vay
 • Quản trị rủi ro tín dụng của các đối tác
 • Xây dựng hệ thống quản trị phân quyền hoặc mô hình tập trung hóa 

GIBC đem đến dịch vụ tư vấn cho quý doanh nghiệp về quản trị rủi ro và quản lý ngân khố theo các dự án ad-hoc bao gồm

 • Rà soát các hoạt động ngân sách
 • Phát triển khung quản lý ngân sách
 • Chia sẻ các thủ thuật định giá
 • Xem xét danh mục đầu tư Hedge
 • Xử lý giao dịch & quản lý tiền mặt
 • Kiểm soát nội bộ và các số liệu báo cáo
 • Quy trình quản lý thanh khoản và kiểm soát
 • Quản lý vốn
 • Quản lý ngân sách


TÌM KIẾM GIẢI PHÁP TƯ VẤN TỐT NHẤT CHO DOANH NGHIỆP

Liên hệ chúng tôi