Tìm kiếm giải pháp doanh nghiệp

cấu trúc doanh nghiệpVới mục tiêu trở thành cầu nối giữa các doanh nghiệp trong quá trình hội nhập toàn cầu, GIBC cung cấp các dịch vụ tư vấn đầu tư, như đánh giá cung cầu thị trường, dự báo xu hướng phát triển, phân tích tình hình kinh tế vĩ mô, tìm hiểu nhu cầu của những nhà đầu tư trong và ngoài nước. GIBC sẽ làm việc sâu sát nhằm xây dựng những chiến lược đầu tư phù hợp và thiết thực nhất. Thông qua mạng lưới rộng lớn của mình, chúng tôi sẽ hỗ trợ tìm kiếm đối tác tiềm năng để song hành cùng Quý vị trên con đường phát triển bền vững.  

Các hạng mục tư vấn liên quan đến tư vấn đầu tư gồm có:

  • Phân tích tình hình kinh tế vĩ mô: Chúng tôi sẽ đưa ra bức tranh kinh tế vĩ mô của Việt Nam nhằm giúp Quý công ty hiểu rõ môi trường đầu tư, các chính sách, cũng như định hướng của Chính phủ đối với ngành nghề mà Quý vị đang quan tâm.
  • Đánh giá nhu cầu thị trường: GIBC sẽ tổng hợp, nghiên cứu, và phân tích tình hình cung cầu của thị trường nội địa và trong khu vực;
  • Dự báo xu hướng phát triển ngành: Dựa trên dữ liệu cung cầu, quá trình phát triển quá khứ, chúng tôi sẽ đưa ra dự báo xu hướng phát triển, cũng như đánh giá tiềm năng của ngành.
  • Tìm hiểu, đánh giá nhu cầu của những nhà đầu tư trong và ngoài nước: GIBC sẽ làm việc cùng Quý công ty để tìm hiểu nhu cầu đầu tư và đánh giá tiềm năng thị trường nhằm đáp ứng được mong đợi của Quý công ty và các nhà đầu tư khác trong và ngoài nước.
  • Hỗ trợ định giá công ty: Cùng các đối tác chiến lược của mình, chúng tôi có thể hỗ trợ định giá công ty của doanh nghiệp nếu có yêu cầu.
  • Hỗ trợ, kết nối Doanh nghiệp với những đối tác tiềm năng: Thông qua mạng lưới rộng lớn của GIBC, chúng tôi sẽ hỗ trợ tìm kiếm đối tác tiềm năng để song hành cùng Quý vị trên con đường phát triển bền vững

 

CÁC GIAI ĐOẠN
TƯ VẤN ĐẦU TƯ

 

 
TÌM KIẾM GIẢI PHÁP TƯ VẤN TỐT NHẤT CHO DOANH NGHIỆP

Liên hệ chúng tôi