Cơ hội nghề nghiệp cùng GIBC

Nghề nghiệp

GIBC không chỉ đánh giá cao những cá nhân có năng lực chuyên môn mà còn tìm kiếm những con người biết chia sẻ và đồng hành cùng những giá trị cốt lõi mà chúng tôi hướng tới. Với mục tiêu lựa chọn những ứng viên phù hợp nhất gia nhập GIBC, chúng tôi áp dụng một quy trình tuyển dụng công bằng và minh bạch như sau: