Tổng hợp tin tức và sự kiện GIBC

Truyền thông

Hội thảo "Xây dựng và triển khai hoạt động HĐQT hiệu quả"

26-04-2019

Trong 2 ngày 25-26/09/2018, GIBC đã phối hợp cùng Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VOID) và Talentnet tổ chức thành công hội thảo “Xây dựng và triển khai hoạt động Hội đồng quản trị hiệu quả: Vai trò của Chủ tịch và Kế hoạch kế nhiệm”.

Hội thảo có sự tham gia của 2 diễn giả quốc tế: ông Alan Hepburn và ông Bob Arciniaga đến từ Công ty Tư vấn kiến trúc HĐQT (ABA).

“Hãy nghĩ về cách vận hành thành viên HĐQT như một công cụ để nâng cao việc kinh doanh và tận dụng những cơ hội to lớn như hiện nay. Việc sử dụng những người có kinh nghiệm hơn và thậm chí quốc tế hơn sẽ tạo ra những ý tưởng mới, giúp doanh nghiệp có nhiều thị phần hơn cũng như phát triển nhanh hơn”. - Ông Alan Hepburn cho biết.

Đọc thêm tại:
https://theleader.vn/chien-thuat-lam-mat-cang-thang-trong-c…
http://thuonggiaonline.vn/ong-le-hai-tra-thach-thuc-lon-nha…
http://congthuong.vn/cac-cong-ty-dai-chung-can-xay-dung-hoi…
https://vnanet.vn/…/ho-tro-cong-ty-dai-chung-xay-dung-hoi-d…