Tổng hợp tin tức và sự kiện GIBC

Truyền thông

Chương trình đào tạo "Kỹ Năng Lãnh Đạo Cấp Cao"

03-07-2014

Chương trình Đào tạo Kỹ năng Lãnh đạo Cấp cao

ADVANCED LEADERSHIP PROGRAM

UCLA ANDERSON EXECUTIVE EDUCATION

LOS ANGELES, 23.07.2011 - 03.08.2011

THÔNG TIN CHUNG:

 • Chương trình lần 2 được phối hợp tổ chức bởi Công ty  vấn Kinh doanhHội nhập Toàn cầu (GIBC Câu lạc bộ Doanh nghiệp Dẫn đầu (LBCkếthợp với Trường Kinh Doanh Anderson, Đại học UCLA - Hoa Kỳ
 • Thời gian: 23/07 – 03/08/2011 (bao gồm thời gian di chuyển).
 • Kinh phí: 6.000 USD / học viên.( Chi phí này không bao gồm  máy bay, ănở, đi lại  chi phí  nhân trong thời gian tham gia khóa học).
 • Địa điểm: Los Angeles, California, Hoa Kỳ.
 • Ngôn ngữAnh - Việt (phiên dịch song song).

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH:

 • Nâng cao năng lực quản   định hình  duy lãnh đạo mới.
 • Tiếp cận  trải nghiệm các chương trình đào tạo lãnh đạo  quản  cấpcao chất lượng quốc tếnâng tầm phát triển chiến lược của doanh nghiệp.
 • Thúc đẩy tiến trình phát triển năng lực điều hành  năng lực lãnh đạo củadoanh nhân Việt Nam trên con đường hội nhập kinh tế toàn cầu.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

 • Các nhà quản trị doanh nghiệp cấp cao của Việt Nam.
 • Các doanh nhân Việt Nam (Chủ doanh nghiệp).

LỢI ÍCH:

 • Chứng chỉ Advanced Leadership Program được cấp bởi UCLA, Anderson School of Management.
 • Tiếp xúctương táchọc tậpchia sẻ kinh nghiệm  tìm kiếm  hội hợp tácvới các nhà quản trị doanh nghiệp tầm cỡ của Việt Nam  Hoa Kỳ
 • Quảng xây dựng thương hiệu  nhân  công ty qua chương trình pháttriển lãnh đạo tầm cỡ thế giới  các buổi hội thảo.

BROCHURE