Tổng hợp bài viết chuyên gia GIBC

Bài viết dưới góc nhìn của Ông Huỳnh Phước Nghĩa

Ông Huỳnh Phước Nghĩa là Chuyên Gia Tư Vấn Cấp Cao tại GIBC, hơn 10 năm nghiên cứu và làm việc chuyên sâu trong Bất Động Sản. Từ 2010 ông gia nhập GIBC và tham gia vào các dự án tư vấn chiến lược phát triển dự án Bất động sản, chiến lược kinh doanh và Marketing cho những khách hàng và đối tác của GIBC, ông có kinh nghiệm chủ yếu các vấn đề thị trường và Marketing dự án, Chiến lược kinh doanh. Trước khi về GIBC, ông Nghĩa có 8 năm là Giám đốc điều hành (COO) của VietnamMarcom chuyên về đào tạo Marketing, IMC, Branding và Bất động sản. Ngoài ra, Ông Nghĩa cũng từng tham gia nhiều dự án cộng đồng như: chương trình “Tiếp Thị Hình Ảnh Việt Nam” (do Báo Tuổi Trẻ, VietnamMarcom, FutureOne tổ chức), “Tiếp Thị Nông Sản Việt Nam” (do Thời báo kinh tế Sài gòn, VietnamMarcom, Đại học Kinh tế Tp.HCM tổ chức) và với kinh nghiệm phong phú Ông Nghĩa là thành viên mạng lưới của CMO Council.

Ông Nghĩa hiện là Giảng viên Đại học Kinh tế Tp.HCM, tốt nghiệp MBA (CFVG, 2009), Thạc sỹ Marketing (Lille 2, Pháp, 2012) và Ông Nghĩa cũng được đào tạo chuyên sâu hơn 30 khóa học chuyên sâu về các vấn đề như: Tư vấn doanh nghiệp, đối mới sáng tạo, Văn hóa doanh nghiệp, Khởi nghiệp, Sáng tạo, Lãnh đạo, Tư vấn doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp gia đình, Marketing, Thương hiệu, Quảng cáo và Thương mại quốc tế.