Đội ngũ chuyên gia tư vấn

Năng lực và đội ngũ

Huỳnh Phước Nghĩa

Huỳnh Phước Nghĩa

Chuyên Gia Tư Vấn Marketing

  • Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, chuyên về Thương hiệu và Marketing, Đại Học Kinh Tế TP.HCM.
  • Phó Trưởng khoa, Khoa Kinh doanh Quốc tế - Marketing, Đại Học Kinh Tế TP.HCM.
  • Thành viên Hiệp hội Marketing Quốc tế CMO Council.
  • Thành viên Hiệp Hội Bất động sản TP.HCM.
  • Nguyên COO của Vietnam Marcom trong nhiều năm liền.
  • Kinh nghiệm chuyên sâu trong ngành Marketing, Phát triển thương hiệu, và Bất động sản.