Tìm kiếm giải pháp doanh nghiệp

cấu trúc doanh nghiệpVới sứ mệnh “Cam kết thúc đẩy sự phát triển bền vững của doanh nghiệp Việt”, GIBC cung ứng sản phẩm đào tạo và huấn luyện năng lực dành cho cấp lãnh đạo, các khóa đào tạo Executive Program hay Mini MBA, được liên kết với các trường đại học, trung tâm đào tạo hàng đầu thế giới.

Cụ thể mục tiêu của các chương trình đào tạo trên nhằm:

  • Nâng cao năng lực quản lý và lãnh đạo cho đội ngũ quản lý cấp cao.
  • Tạo cơ hội tương tác, chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm khả năng hợp tác dành cho các nhà quản trị doanh nghiệp.
  • Mang đến cơ hội tiếp cận và trải nghiệm các chương trình đào tạo chất lượng quốc tế
  • Thúc đẩy phát triển năng lực điều hành & lãnh đạo của doanh nhân Việt Nam trong quá trình hội nhập toàn cầu.

Các chương trình đào tạo đã thực hiện:
TÌM KIẾM GIẢI PHÁP TƯ VẤN TỐT NHẤT CHO DOANH NGHIỆP

Liên hệ chúng tôi