Đội ngũ chuyên gia tư vấn

Năng lực và đội ngũ

Phạm Quốc Quân

Phạm Quốc Quân

Chuyên Viên Tư Vấn

  • Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh, CFVG, Việt Nam
  • Nguyên Quản lý Bán hàng & Marketing Công ty Kiến Tạo Kim
  • Nguyên Quản lý Dữ liệu Kinh doanh Công ty Metro Cash & Carry