Tổng hợp bài viết chuyên gia GIBC

Góc nhìn chuyên gia

Thu hút FDI vì mục tiêu phát triển bền vững và nâng cao tính tự cường của Việt Nam

15-09-2019
Các vấn đề khác dưới góc nhìn của Ông Phan Hữu Thắng"Thu hút FDI vì mục tiêu phát triển bền vững và nâng cao tính tự cường của Việt Nam" - Đó là chia sẻ của TS. Phan Hữu Thắng - Nguyên Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, với Báo Diễn đàn Doanh nghiệp về Nghị quyết 50 của Bộ Chính trị về thu hút đầu tư nước ngoài.

Nguồn: https://enternews.vn/thu-hut-fdi-vi-muc-tieu-phat-trien-ben-vung-va-nang-cao-tinh-tu-cuong-cua-viet-nam-157433.html

Xin vui lòng nhấp chuột vào dưới để xem video: