Tổng hợp bài viết chuyên gia GIBC

Bài viết dưới góc nhìn của Ông Phan Hữu Thắng

Trước khi gia nhập GIBC với tư cách Giám đốc tư vấn cấp cao, ông Phan Hữu Thắng từng là Cục trưởng Cục Đầu tư Nước ngoài (FDI) thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Năm 1985, ông Phan Hữu Thắng đã tốt nghiệp Tiến sĩ Kinh tế tại Liên Xô cũ; tốt nghiệp tiếng Anh trường Đại học Ngoại ngữ Hà nội (1981) và trường Đại học Melbourne University Australia; Kinh tế Chính trị cao cấp tại Học viện Hồ Chí Minh và Hành chính cao cấp tại Học viện Hành chính Quốc gia.

Bên cạnh đó, ông Phan Hữu Thắng còn là Chủ tịch Hội Bất động sản Du lịch Việt Nam, và Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam.