Tổng hợp bài viết chuyên gia GIBC

Bài viết dưới góc nhìn của Ông Phạm Phú Ngọc Trai

Ông Phạm Phú Ngọc Trai là một trong những nhà quản trị doanh nghiệp nổi bật nhất Việt Nam trong suốt hai thập niên qua - giai đoạn kinh tế đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, hội nhập với kinh tế thế giới. Khi làm việc tại Pepsi, ông đã xuất sắc đưa Pepsi Việt Nam 4 lần liên tiếp giành hạng nhất của giải thưởng DMK - giải thưởng cao quý nhất của Tập đoàn PepsiCo toàn cầu mang tên của Donald M.Kendall - Nguyên Chủ tịch và là người đồng sáng lập ra tập đoàn. 

Sau gần 30 năm làm việc với vai trò quản lý trong các doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), bao gồm doanh nghiệp nhà nước, liên doanh và doanh nghiệp nước ngoài, hoạt động tại Việt Nam cũng như các quốc gia trong khu vực như Thái Lan, Singapore, Ấn Độ, Cambodia, Lào, Guam v.v; từ năm 2010, ông Trai chính thức nghỉ hưu sớm ở tuổi 55 để chuyển sang công việc của một nhà tư vấn chiến lược kinh doanh. Ông và những cộng sự của mình sáng lập ra Công ty Tư vấn Kinh doanh Hội nhập Toàn cầu, viết tắt là GIBC - một công ty ra đời với sứ mạng hỗ trợ sự phát triển bền vững và hội nhập của doanh nghiệp Việt Nam. 

Làm ăn với Mỹ
Làm ăn với Mỹ
14-05-2020